Quy tắc

 • Thời gian khai chiến 20:00 - 20:30 Thứ 5 hàng tuần
 • Kích sát người chơi ở trận doanh bên địch sẽ nhận được điểm
 • Hoàn thành nhiệm vụ trong Chiến Trường sẽ nhận được phần thưởng
 • Kết thúc hoạt động sẽ tổng kết điểm và xếp hạng
 • Trận doanh bên Thắng sẽ được nhận thêm phần Thưởng

  Thưởng

  Điều kiện

  Các tài khoản được nhận thưởng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Đã từng tham gia, chơi game Thanh Minh Kiếm.
 • Đã có nạp tiền vào Game Thanh Minh Kiếm.
 • Trên 14 ngày chưa đăng nhập vào Game Thanh Minh Kiếm.

  Thưởng